Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane podczas rejestracji jest MDM NT Sp. z o. o. (ul. Bestwińska 143, 43-346 Bielsko-Biała – dalej: MDM NT).

Ponadto, informujemy, że:

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez MDM NT w celu przesłania Ci naszego newslettera na wskazany przez Ciebie adres e-mail, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

  • Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  • Ponadto, przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

  • W MDM NT wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: iod@mdmnt.com.

  • Odbiorcami danych są: agencje reklamowe/marketingowe świadczące usługi na rzecz MDM NT, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe.

  • Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Copyright © Przystań Wygonin. All rights reserved
wiwi